Lista e Ankandeve

Icon

Shitja e pese njesive te sherbimit ne objektin “Objekt banimi dhe sherbimi tip 83/5 me tete kate i ndertuar me fondet e EKB-se ne qytetin e Beratit”

Icon

Shitja e kater garazhe ne objektin “Godina nr1 me gjashte kate ne qytetin e Korces”

Icon

Shitja e shtate njesive te sherbimit dhe katermbedhjete garazhe ne objektin “Godina nr2 me tete kate ne qytetin e Korces”

Icon

Shitja e gjashte njesive te sherbimit ne objektin “Objekt banimi dhe sherbimi tip 83/5 me 8kat”

Icon

Shitja e dy njesive te sherbimit ne katin perdhese te baneses tip 83/5

Icon

Shitja e tre njesive te sherbimit ne objektin “Objekt banimi 8kat, ne qytetin e Kavajes”

Scroll to top