Lista e Ankandeve

Icon

Shitja e pese njesive te sherbimit

Icon

Shitja e tre njesive te sherbimit ne objektin “Objekt banimi 8kat, ne qytetin e Sarandes”

Icon

Shitja e dy njesive te sherbimit ne objektin “Objekt banimi dhe sherbimi 6kat, ne qytetin e Tiranes”

Icon

SHITJE LETËR NË SASINË 6150 KG

Icon

SHITJE KATËR AUTOMJETE PËR SKRAP

Icon

Shitje letre e perfituar nga harta topografike te deklasifikuar

Scroll to top