Rreth projektit

Cfare eshte

e-Ankande

e-Ankande eshte platforma e pare ne shqiperi me te dhena te hapura rreth procedurave te ankandeve te organizuara nga institucionet publike te shqiperise. 

Qellimi i kesaj platforme eshte te sherbej si nej pike unike per te gjithe organizatat e ndryshme ne funksion te rritjes se transparences dhe llogaridhenies te ketyre institucioneve.

Kush eshte AIF

Albania Innovation Foundation eshte nje OJF e rregjistruar ne Republiken e shqiperise e cila ka implementuar shume projecten novatore ne sektor te ndryshem si digjitalizim, sipermarrje, inovacion dhe demokraci dhe transparence.

Ne te gjithe projektet tona, ne synojme qasje te reja dhe eficiente si dhe gjithe perfshirje te aktorve te ndryshem me qellim arritjen e rezultateve sa me te mira.

Filozofia jone

Filozofia e projekteve tona bazohet mbi keto shtylla:

Scroll to top